VVE

 

Voor- en vroegschoolse educatie gaat over ontwikkelingsstimulering waarbij de nadruk ligt op taalstimulering. Daarnaast wordt er  extra aandacht besteed aan o.a.  motoriek, ontluikende geletterdheid,  ontluikende gecijferdheid   en sociaal- emotionele ontwikkeling. Thema‚Äôs zijn hiervoor een prima uitgangspunt  en spel is  een rijke basis om alle ontwikkelingsgebieden een krachtig impuls te geven.

Al onze  pedagogisch medewerkers  hebben een VVE certificaat en kunnen dus vanuit observatie mooie activiteiten aanbieden. Zo zorgen we ervoor dat alle, in oorsprong aanwezige talenten bij kinderen, volop tot ontplooiing kunnen komen. Kinderen die  extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben krijgen dit vanuit het VVE aanbod.

 

Het consultatiebureau geeft een VVE-indicatie af voor kinderen die dat nodig hebben.

 

Wanneer uw kind Van Harte al minimaal 1 dag bezoekt kan het met een VVE indicatie 1 dagdeel extra naar Van Harte komen . Dit wordt dan grotendeels door de gemeente Venlo in het kader van VVE vergoed.

 

De samenwerking met ouders, zodat ook zij ontwikkeling stimulerende activiteiten met hun kinderen ondernemen, is hierbij van groot belang.

 

 

 

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl