Visie

 

Kinderopvang is goed voor kinderen. Van Harte voelt als een 2de thuis. Bij Van Harte worden kinderen opgevangen vanuit het hart, hebben kinderen plezier en mag iedereen zijn zoals hij of zij is (respect voor ieders eigenheid).

 

Ieder kind heeft behoefte aan liefde,  veiligheid en geborgenheid. Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren tijdens het spelen en verzorgen, in een rustige, ruimtelijke en inspirerende omgeving, proberen medewerkers de kinderen goed te leren kennen. Op die manier kunnen ze uw kind bieden wat het nodig heeft. Ieder mens is uniek, je mag zijn zoals je bent. Kinderen spelen en ontdekken samen in verschillende leeftijdsgroepen.  De omgang met verschillende leeftijden biedt een natuurlijke manier van leren en is een afspiegeling van de thuissituatie en de maatschappij. Op deze wijze wil Van Harte de kinderen de wereld laten ontdekken.

 

 

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl