Het vierogenprincipe

 

In de wet staat het volgende.

 

De houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Voor ons is de onderlinge relatie van het grootste belang. Samen zorgen we voor een veilige, open en eerlijke omgeving voor kinderen, ouders en collega’s.

 

Hoe we dit vorm geven leest u in ons pedagogisch beleidsplan.

 

 

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl