Tarieven (KDV)

 

De tarieven ᅠvanᅠ Van Harte voor Kinderdagverblijf vindt u in ons Tarievenoverzicht Dagopvang.

 

De opvang voor 0 tot 4 jarigen, verzorgd door Kinderdagverblijf Van Harte, valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat ouders/verzorgers een vergoeding krijgen van het Rijk die inkomensafhankelijk is, mits beide ouders/verzorgers werken, studeren of onder een bepaalde doelgroep vallen.

 

Bereken uw teruggave via de rekentool van de belastingdienst.

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl