Pedagogisch beleid

 

Op de locatie ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage. Daarnaast kunt u het pedagogisch beleidsplan downloaden via onderstaande link:
Pedagogisch beleidsplan

 

 

 

 

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl