Oudercommissie

 

Binnen Van Harte functioneert een oudercommissie. Zij vertegenwoordigen de ouders en behartigen de belangen van de kinderen die Van Harte bezoeken. Zij denken mee over het beleid binnen van harte, geven advies of hebben instemmingsrecht.

 

De oudercommissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt. Dit kan worden opgevraagd bij de OC en ligt ter inzage in de hal. Vergaderingen zijn in principe openbaar dus als u een vergadering wilt bijwonen kan dit, in overleg met de voorzitter.

 

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl