Contractmogelijkheden BSO

 

1. Opvang na schooltijd tijdens schoolweken

 

pakket vast 40:

• Naschoolse opvang 40 weken (korte middag BSO)

• Naschoolse opvang 40 weken (lange middag BSO)

 

2. Opvang na schooltijd tijdens schoolweken en enkele weken tijdens vakanties

 

pakket vast 46:

• Naschoolse opvang 40 weken (kort) en 6 vakantieweken

• Naschoolse opvang 40 weken (lang) en 6 vakantieweken

 

pakket vast 48:

• Naschoolse opvang 40 weken (kort) en 8 vakantieweken

• Naschoolse opvang 40 weken (lang) en 8 vakantieweken

 

pakket vast 52:

• Naschoolse opvang 40 weken (kort) en 12 vakantieweken

• Naschoolse opvang 40 weken (lang) en 12 vakantieweken

 

3. Opvang alleen tijdens vakanties

•  6 weken vakantie opvang

•  8 weken vakantie opvang

• 12 weken vakantie opvang

 

4. Voorschoolse opvang

Alleen mogelijk in combinatie met BSO

 

5. Strippenkaart

Mogelijkheid in de vakantie om 10 losse dagdelen af te nemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

077 - 351 20 05

info@kinderdienstencentrum.nl